Fond na banány

 

Příspěvky do fondu              5 100,-   

 

Zůstatek z minulé sezóny   844,-

Zůstatek Janderův memoriál    5 364,-   

 

Výdaje z fondu

23. 8.2017 Zápas Hvězda Praha      144,-

30.8.2017 Zápas Děčín                      144,-

3.9.2017   Zápas Hvězda Praha        203,-

9.9.2017   Zápas Litvínov                  222,-

13.9.2017 Zápas PZ Kladno              168,-

13.9.2017 Fond Bábovky               2 000,-

17.9.2017 Zápas Chomutov+DC      381,-

28.9.2017 Zápas Litoměřice             264,-

7.-8.10.2017 Zápas Mannheim        385,-

14. - 15.10.2017 Zápas Rytíři, Karlovy Vary  533,-

21.10.2017 Zápas Litvínov                 301,-

26.10.2017 Zápas Chomutov            412,-

28.10.2017 Zápas Děčín                    340,-

4.11.2017    Zápas Kladno                  324,-

8.11.2017    Zápas Litvínov                233,-

12.11.2017  Zápas Litoměřice            325,-

18. - 19.11.2017 Zápas Mannheim   742,- (ovoce i pro soupeře)

25.11.2017  Zápas Rytíři                    237,-

2.12.2017 Zápas Karlovy Vary         203,-

16.12.2017 Zápas Chomutov, Děčín 579,-

23.12.2017 Turnaj Drážďany            423,-

6.1.2018     Zápas PZ Kladno            406,-

13.1.2018 Zápas Litoměřice             290,-

31.1.2018 Zápas Litvínov                  256,-

3.2.2018 Zápas Karlovy Vary           216,-

11.2.2018 Zápas Chomutov              253,-

14.2.2018 Zápas Kladno                    233,-

17.2.2018 Západ Děčín                      269,-

21.2.2018 Zápas Kladno                    256,-

3.3.2018 Zápas Litoměřice                177,-

18.3.2018 Zápas Rytíři                       186,-

20.3.2018 Zápas Karlovy Vary         231,-

 

Výdaje celkem 3.3.2018             11 336,- 

 

Aktuální zůstatek fondu  3.3.2018     -28,-