PAS a POJIŠTĚNÍ

24.12.2017 10:23

Zapomněla jsem na pas a pojištění. Každý si zařizuje individuálně!!!

Díky za připomenutí.

D.