Fond na banány

 

Příspěvky do fondu              4 500,-   

 

Zůstatek z minulé sezóny   844,-

Zůstatek Janderův memoriál    5 364,-   

 

Výdaje z fondu

23. 8.2017 Zápas Hvězda Praha      144,-

30.8.2017 Zápas Děčín                      144,-

3.9.2017   Zápas Hvězda Praha        203,-

9.9.2017   Zápas Litvínov                  222,-

13.9.2017 Zápas PZ Kladno              168,-

13.9.2017 Fond Bábovky               2 000,-

17.9.2017 Zápas Chomutov+DC      381,-

28.9.2017 Zápas Litoměřice             264,-

7.-8.10.2017 Zápas Mannheim        385,-

14. - 15.10.2017 Zápas Rytíři, Karlovy Vary  533,-

21.10.2017 Zápas Litvínov                 301,-

26.10.2017 Zápas Chomutov            412,-

28.10.2017 Zápas Děčín                    340,-

4.11.2017    Zápas Kladno                  324,-

8.11.2017    Zápas Litvínov                233,-

12.11.2017  Zápas Litoměřice            325,-

18. - 19.11.2017 Zápas Mannheim   742,- (ovoce i pro soupeře)

25.11.2017  Zápas Rytíři                    237,-

2.12.2017 Zápas Karlovy Vary         203,-

 

Výdaje celkem 10.12.2017             7 561,- 

 

Aktuální zůstatek fondu  10.12.2017     3 553,-